Ver Imagen Original Aqui


Centro de la imagen recortada, 400 x 400 pixelsImagen recortada inferior, 500 x 100 pixelsImagen redimensionada, 300 x 200 pixelsImagen redimensionada, 700 x 500 pixels,con texto de warermark